top of page

מנהיגות תודעתית לארגונים > סדנת אומץ ניהולי

White Sand and Stone

סדנת לפיתוח אומץ ניהולי
באמצעות מנהיגות תודעתית

סדנת אומץ 

מהו אומץ ניהולי?

​אומץ ניהולי הוא פועל יוצא של אישיות המנהל ויכולות המנהיגות שלו.  מנהיגות תודעתית מתאפיינת ביכולת לממש חזון ומטרות ולהציג ביצועיים מיטביים. מנהיגות תודעתית מפתחת את יכולת השליטה (mastering) התודעתית של המנהל בזמן אמת. 

מאפיינים עיקריים של אומץ ניהולי:

 • יכולת לקחת אחריות מלאה.

 • יכולת להתמודד עם מציאות משתנה.

 • יכולת להתמודד עם סיכון ותנאי חוסר וודאות.

 • יכולת לפעול מחוץ לאזור הנוחות.

 • יכולת לייצר מחוברות אישית של העובדים.

 • יכולת להיות חשוף ואותנטי. 

סדנה יומית

קבוצות ייעוידיות

מנחים מומחים
במנהיגות תודעתית

איך מפתחים אומץ ניהולי באמצעות מנהיגות תודעתית?

 • נלמד על אומץ ברמה התודעתית.

 • נגלה את מערכת ההפעלה התודעתית של האומץ אצל כל משתתף.

 • נמפה עבור כל משתתף מה דרוש לו כדי לגייס את האומץ הניהולי שלו.

 • מהלך הטמעה ייחודי עבור כל משתתף.

 • תכנית עבודה אישית וכלים ייחודיים ליישום אומץ במהלכי ניהול ומנהיגות.

פעולות שדורשות אומץ ניהולי:

להגיד את האמת I להיות ישיר I לנזוף I לפטר I לבקר I להקשיב I ליישם I לסרב I לדרוש ביצועים I להתעמת I להתנצל I

לקבל ביקורת בפתיחות I I לשחרר ולהמשיך הלאה I לבקש (גם עזרה) I לשקף קושי / בעיה I לקבל החלטה לא פופולארית I להתחייב I להחליט I לקחת סיכון I לחגוג הצלחה I לשתף ברגשות I לבשר I לעמוד על עיקרון I להפגין נוכחות I

להחליט בתנאי חוסר וודאות / היעדר מידע I להודות בטעות/בכישלון I לפרגן I לא לדעת I לנקוט עמדה I

לשנות את דעתי I להעלות מחיר I להכריז על משבר I 

מוצאים את עצמכם מתמודדים ומתקשים אל מול אחת או יותר מהפעולות הללו?
הסדנה הזאת מיועדת עבורכם.

מנהיגות תודעתית לארגונים – המוצרים שלנו

סדנה יומית

סדנת אומץ

סדנה יומית

bottom of page