top of page
White Sand and Stone
GettyImages-968121202_edited.jpg

מנהיגות תודעתית
מרכז הידע

1.png

מרכז הידע נועד לאפשר לכם מרחב לתרגול מנהיגות תודעתית. כל המאמרים הינם פרי עטה של ד"ר מתי הר-לב מפתחת השיטה.
באמצעות המאמרים תוכלו לתרגל את העקרונות עליהם מבוססת השיטה וכן להרחיב ולהעמיק את הידע שלכם במנהיגות תודעתית.

אתם מוזמנים לכתוב למתי, לשאול, להגות, לנוע ולהתרחב 
1
2
מאמרים

>> 77 סרטוני לימוד והדרכה 

>> ספר המדריך למשתמש לתרגול בקורס

מנהיגות תודעתית -
הקורס הדיגיטלי 

ד״ר מתי הר-לב 
bottom of page