top of page

מנהיגות תודעתית לארגונים > ליווי אישי למנהלים

White Sand and Stone

ליווי למנהלים בארגונים 
באמצעות כלים במנהיגות תודעתית

ליווי אישי למנהלים

"מנהיגות תודעתית בונה חוסן אישי ואומץ להשפיע ולפעול מתוך חיבור לגרעין פנימי של אחריות ועוצמה אישית.

זוהי זכות עבורי לעזור למנהלים להפוך להיות המנהיגים של עצמם ושל סביבתם."   ד"ר מתי הר-לב, מפתחת השיטה למנהיגות תודעתית.

​מנהלים רבים בארגונים מוצאים עצמם זקוקים לליווי אישי ולתמיכה בתפקיד ובאחריות המוטלת עליהם. מנהיגות תודעתית היא שיטה עוצמתית באמצעותה אנו לומדים להשיג תוצאות ולהשפיע על המציאות מכוח אישיותנו ותודעתנו.

 

במפגש אישי נרכיב יחד עם המנהל, בהתאם למטרותיו ובהלימה למטרות הארגון מפת דרכים ברורה ואפקטיבית שתביא ערך למנהל עצמו ולארגון כולו.

 

תהליך הליווי המומלץ הוא מפגשים דו חודשיים, שיוצרים עשייה מובנית ומוסדרת למימוש חזונו ועתידו של המשתתף, תוך הבנה מעמיקה של מערכת ההפעלה האישית של המנהל והכלים הנדרשים עבורו לשינוי וצמיחה. 

ליווי אישי

 

פגישה דו-חודשית

מנחה מומחה
במנהיגות תודעתית

במהלך הליווי

 • נפצח את מערכת ההפעלה של המנהל – התניות וחיווטים שפועלים ככוחות מגבילים בתודעתו. 

 • נמפה את אזור המנהיגות (Leadership Zone) של המנהל – מרחב תודעתי בו נפגשות התשוקות והחוזקות

 • נבנה תכנית יישומית למימוש עצמי באופן שמביא את מירב הערך לארגון.

איך זה עובד?

 • פגישה אישית דו חודשית עם מלווה מומחה בשיטה.

 • ניתוח מעמיק של מפת התודעה האישית של המנהל במטרה לזהות את הכוחות המעכבים אותו.

 • עבודה אישית שמטרתה להשתחרר מהתניות מגבילות והפיכה ממנהל ר-אקטיבי ה'מגיב'
  למציאות – למנהל 'יוצר' קריאטיבי שמוביל ומנהיג את המציאות שבה הוא חפץ.

 • יישום והטמעת כלים המותאמים אינדיבידואלית למנהל, לתפיסת התפקיד וליעדיו.

 • חשיפת תשוקות הליבה של כל מנהל, גילוי העוצמות והכישרונות שניחן בהם, וזיהוי הדרך למימושם לטובת הארגון.
   

מנהיגות תודעתית לארגונים – המוצרים שלנו

ליווי אישי
למנהלים

סדנה יומית

סדנה יומית

bottom of page