top of page

מנהיגות תודעתית לארגונים > סדנת יסודות השיטה

White Sand and Stone

 סדנת יומיים
מתאימה לקבוצות גדולות

מנהיגות תודעתית יסודות השיטה

 • היכרות חוויתית עם עקרונות השיטה.

 • הצצה למערכת ההפעלה של כל משתתף. 

 • תרגול ייחודי אישי (שיטת הסרגלים).

 • מיפוי היישומים של מושגי היסוד של השיטה.

 • יישום השיטה באינטראקציות בינאישיות ובתפקוד המקצועי.

 • הנחיה מלווה בהדגמות יישומיות של השיטה.

מה בסדנה:

סדנת יומיים 

 

קבוצות גדולות

מנחים מומחים 
במנהיגות תודעתית

 

תכנים עיקריים בסדנה:

 • מודל R.A.C של המנהיגות התודעתית.

 • 4 העקרונות של מנהיגות תודעתית: אחריות, מודעות, קבלה ויצירה.

 • סיפורה של תודעה: מודל 7 השאלות הסיפור שהתודעה שלנו רגילה לספר.  

 • תודעה השוואתית: נלמד איך משתחררים מההרגל של האגו המפלה להתחרות, להשוות וליצור נפרדות בינינו לבין אחרים.

 • מודל מיקוד שליטה: נברר איך אפשר להבדיל בין מיקוד שליטה חיצוני המנציח מציאות, ומיקוד שליטה פנימי המשנה מציאות -  וכיצד לנהל אותם.

 • פרשנות סובייקטיבית והתניות: נכיר את התודעה הר-אקטיבית שמחזיקה אותנו תקועים באותו לופ - סיטואציות יומיומיות שחוזרות על עצמן באופן קבוע בהן אנו מפרשים את המציאות באותה צורה, חווים את אותם הרגשות ותחושות, פועלים את אותן פעולות ונשארים "תקועים" עם אותן תוצאות.

 • שיטת הסרגלים: תרגול אישי ייחודי בעזרתו נקבל את מפת התודעה האישית ונכיר את החיווטים בבסיס מערכת ההפעלה האישית של כל משתתף.

 • חוק המראות: נדגים כיצד המציאות והאירועים בחיינו הם השתקפות של התודעה שלנו וכיצד ניתן ליצור שינוי בהתאם לרצון /חזון.

מנהיגות תודעתית לארגונים – המוצרים שלנו

bottom of page