top of page
White Sand and Stone

סדנת ריטריט
יישום מלא והטמעה של השיטה

סדנת אימפקט למנהיגות תודעתית

 • למידת השפה של מנהיגות תודעתית: החופש והיכולת לחוות וליצור באופן מודע ומכוון את המציאות הרצויה.

 • תהליך מובנה ועוצמתי לזיהוי מערכת ההפעלה התודעתית ושחרור מהתניות מגבילות. 

 • בירור מעמיק ויסודי של האופן בו עובדת התודעה האישית של כל משתתף ואיך הדבר משפיע על התנהלותו, ביצועיו המקצועיים, מערכות היחסים והתוצאות בחייו.

 • יישום מלא והטמעה של השיטה בעזרת שני מהלכים; 1- שחרור מן הדפוסים האוטומטיים 2- חיווט התודעה מחדש באופן שמאפשר לממש את המטרות והעוצמות הייחודיות של כל משתתף.

 • מהלך טרנספורמטיבי ומרגש בו כל משתתף לומד כיצד לעבור מתודעה ר-אקטיבית (תגובה אוטומטית למציאות) – לתודעה אקטיבית וקריאייטיבית.

 • תכנית עבודה אישית להתפתחות אישית ומקצועית. 

5 ימים רצופים
(כולל לינה לילה 1)


 

עד 12 משתתפים
 

 

2 מנחים מומחים במנהיגות תודעתית

הסדנה מבוססת על ארבעה עקרונות

ליצירת עיבוד עמוק ומשמעותי בזמן קצר:

חקירה פנימית

עבודת מודעות מעמיקה. התהליך בנוי באופן מובנה המאפשר ליצור מפת תודעה אישית לכל משתתף שכוללת הכוחות המניעים והמעכבים ושורשם התודעתי.

למידה הוליסטית

חיבור בין התובנות האישיות לבין העולם הארגוני בהיבטי תפיסת התפקיד והובלה (הן של משימות והן של אנשים). כמו גם חיבור לחזון ולמטרות הארגונית. 

העצמה אישית

נגיעה אישית בכל משתתף המאפשרת "פיצוח" אישי (חשיפת מערכת ההפעלה התודעתית) ובניית תכנית פעולה אפקטיבית לשינוי וצמיחה.

חוויה רגשית

חיווט תודעתי מתרחש על-ידי צריבה רגשית וחזרתיות. החוויה הרגשית שעוברים המשתתפים בסדנה מניחה את היסודות לחיווט מחדש.

"בסיום הסדנה המשתתפים מכירים היטב את הדפוסים הלא-מודעים שלהם ואת הסיבות להתנהגויות הקבועות שלהם. מסוגלים להבין לעומק את השורש התודעתי של כל הלופים החוזרים בחייהם, ומקבלים כלים פרקטיים לתרגול וחיווט חדש שמאפשרים להוביל נתיב של צמיחה, העצמה, ומנהיגות."

ד"ר מתי הר-לב, יוצרת השיטה למנהיגות תודעתית.

SB5A6757-2.jpg

אפשרויות ליווי בתום הסדנה:

 • סדרת מפגשי המשך קבוצתיים
  מפגשי ההמשך יעשו במבנה קבוצת המשתתפים בסדנה. תכליתם של מפגשי ההמשך הינה הרחבת הידע, העמקת ההבנה והטמעת היכולת המעשית של משתתפי הסדנה. ההמלצה היא לערוך סדרה של 6-8 מפגשים, רצוי שהמפגש הראשון ייערך כשבועיים מתום הסדנה. חלק א: 3-4 מפגשים מעבר מתודעה ר-אקטיבית לתודעה פרואקטיבית: תרגול והטמעה של השיטה והחומר הנלמד בסדנה. אינטגרציה בין התיאוריה ליישום. שיתוף בדילמות ואתגרים של המשתתפים ויישום הכלים שרכשו על המקרים. חלק ב: 3-4 מפגשים מעבר לתודעה קריאטיבית: למידת מודולות נוספות של השיטה (ככל שיתאפשר במסגרת כמות המפגשים שתיקבע): תודעה יוצרת: בירור רצון; כוונון נכונה: מראה חיובית; שימור תודעה; פעולה נובעת. העמקה והרחבה של מפת התודעה האישית של כל משתתף בעזרת מודל ה- GPS: מיפוי חוזקות, תשוקות גנריות וערך לארגון. תרגול והטמעה של השיטה והחומר הנלמד. שיתוף בדילמות ואתגרים של המשתתפים ויישום הכלים שרכשו על המקרים.
 • ליווי אישי למשתתפי הסדנה
  תהליך ליווי אישי במסגרת הארגון – יקבע על פי צורכי הארגון והמשתתפים.

מנהיגות תודעתית לארגונים – המוצרים שלנו

סדנת אימפקט
למנהיגות תודעתית

סדנת ריטריט
חמישה ימים רצופים

bottom of page