top of page
White Sand and Stone

מודל ייחודי לבניית חוסן אישי 
סדנה יומית

סדנת חוסן

סדנה מומלצת ביותר לארגונים בימים אלה

במצבי משבר המציאות החיצונית משתלטת על תודעתנו. אנחנו חווים חוסר שליטה, חוסר וודאות, חוסר אונים, כאב, לחץ וחרדה. אנחנו מתקשים לתפקד, מגיבים באופן אוטומטי, ומוצפים רגשית. 

חוסן תודעתי הוא חלק משער היצירה במנהיגות תודעתית.

הוא הכוח שעוזר לנו להתאושש, להתחזק ולבנות את עצמנו מחדש.

 

מנהיגות תודעתית מלמדת מודל ייחודי לבניית חוסן, שמאפשר:

  • לשמור על איזון פנימי.

  • להוות עוגן עבור עצמנו וסביבתנו.

  • לממש את תפקידנו – החזון, הערכים והמטרות - שלנגד עינינו.

מודל חוסן ייחודי שפותח ע"י ד"ר מתי הר-לב.

הסדנה מיועדת לקבוצות קטנות או גדולות.

ניתן להתאים את הסדנה לקבוצות ייעודיות.

מודל החוס"ן של מנהיגות תודעתית:

נרטיב

החופש לבחור וליצור נרטיב שמחזק, מחבר למשמעות ומיטיב איתנו הוא אבן יסוד במנהיגות תודעתית בכלל ובבניית החוסן התודעתי שלנו.

סיפוק

היכולת להתחבר גם להנאות הקטנות, לשאוב סיפוק ולהיות בהכרת תודה בונה את החוסן התודעתי שלנו ומזרים אנרגיה חיונית לתפקוד.

וודאות

מצבי משבר מנתקים אותנו מכל מה שמוכר ובטוח. תשתית של וודאות פנימית מאפשרת לנו להישאר ממוקדים ומחוברים לכוחות החיים והיצירה.

חיבור

חיבור להוויה (ל-Being): לתשוקות, לערך עצמי, למשמעות, לאהבה, לסביבה הקרובה, לאנשים, לתכלית ולתמיכה - בונה את החוסן התודעתי.

shutterstock_1577815669.jpg

כל משתתף בסדנה יקבל כלים שיותאמו לו באופן אישי, כך שיוכל להתמודד בצורה הטובה ביותר עם תנאים של לחץ, מתח וחוסר וודאות, ולתפקד בצורה מיטבית למימוש מטרותיו ויעדיו.

  • נלמד מהי התשתית התודעתית של חוסן אישי. 

  • נלמד ונתרגל מודל ייחודי לבניית חוסן אישי מירבי. 

  • נבין את הקשר בין ערך עצמי לחוסן אישי.

  • נערוך מיפוי אישי: מאיפה שואב.ת כל אחד.ת מאיתנו תחושת ערך. 

  • נתרגל "קריאת מפה" וקבלת החלטות בתנאי משבר, לחץ או אתגר.

מנהיגות תודעתית לארגונים – המוצרים שלנו

סדנת חוסן 

מודל ייחודי לבניית חוסן

סדנה יומית

bottom of page