top of page
White Sand and Stone

למידה עצמאית בשילוב מפגשים מונחים.
מיועד להכשרת קבוצות גדולות.

מנהיגות תודעתית קורס היברידי

יותר ויותר ארגונים מאמצים מהלכי למידה היברידים כחלק מהכשרת העובדים והמנהלים, על מנת לייצר חוויה לימודית אינטראקטיבית מחד ומעמיקה מאידך.

​העולם הארגוני משתנה ונדרש להסתגלות מהירה לשינויים החדים. אחד מהשינויים אליהם ארגונים נדרשים הוא פיתוח מצוינות בעידן הדיגיטלי. לשם כך מנהלים נדרשים לפתח:

  1. לימודיות (Learnability)
    מושתתת על גילוי סקרנות ותשוקה להתפתחות מתמדת. 

  2. מומחיות דיגיטלית
    קידום חדשנות בעזרת הבנה והטמעה של יכולות וכלים דיגיטליים.

הכשרה מובנית מלאה במנהיגות תודעתית.

משך הקורס כ-10 שבועות.

זמן למידה שבועי כשעתיים בממוצע.

להכשרת קבוצות גדולות בארגון בו-זמנית.

מגוון מרכיבי הקורס

אנו מתאימים לכל ארגון את התמהיל המתאים ביותר לצרכיו.

ספר תרגול 

77 סרטוני הדרכה 

וובינרים מונחים

פורום דיגיטלי

מפגשים פרונטאליים

קבוצות תרגול מונחות

מנהיגות תודעתית לארגונים – המוצרים שלנו

קורס היברידי

למידה עצמאית בשילוב
מפגשים מונחים

סדנה יומית

bottom of page